Pożegnanie ze służbą Druha Mirosława Frużyńskiego wieloletniego gospodarza i kierowcy OSP Przelewice

Dnia 20.05.2017 odbyły się obchody „Dnia Strażaka” w Jednostce JOT OSP Przelewice a zarazem pożegnanie ze służbą w OSP  Przelewice wieloletniego gospodarza Remizy OSP Przelewice  i wieloletniego kierowcy Druha Frużyńskiego Mirosława .Nowe obowiązki gospodarza Remizy i obowiązki pierwszego kierowcy przejął Druh Bil Daniel , strażak zawodowy z Powiatowej PSP ze Stargardu mieszkaniec Przelewic. Ustawienie na placu uroczystości : Sztandar Jednostki Druh Frużyński Marek ,Druh Kadłubek Kacper , Druh Miżyński Mariusz , Druh Lubecki Bartosz  / Drużyna JOT  OSP Przelewice – Dowódca Druh Nawój Tomasz  / Kobieca Drużyna Pożarnicza – Dowódca Druhna Duk Anna/OSP Płońsko – Prezes Druh Cepa Grzegorz / OSP Kluki – Prezes Druh Zabraniak Jerzy / Dowództwo JOT OSP Przelewice : Druh Prezes Henryk Nawój, Druh Naczelnik JOT OSP Przelewice Druh Mateusz Woźniak ,Dowódca uroczystości Druh Nawój Marcin . Goście zaproszeni :Radny Sejmiku woj.zachodniopomorskiego Kustosz Olgierd ,Zastępca Starosty Powiatu Pyrzyckiego Królikowski Bartłomiej ,Zastępca Wójt Gminy Przelewice Kupisz Zbigniew , Przewodniczący Rady Gminy Przelewice Marian Świderski ,Sołtysa Sołectwa Przelewice i Radnego Rady Gminy Krzysztofa Margiel  ,Sekretarz O P Z OSP RP w Pyrzycach Druhna Ewa Gąsiorowska Nawój. Główne uroczystości rozpoczęły się na placu przed Remizą OSP Przelewice o godz.17.17 od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości Druha Marcina Nawoja. Zabierając głos Prezes OSP Przelewice serdecznie przywitał Druhów i Druhny  , gości zaproszonych , podziękował za wzorową służbę w OSP Przelewice  i życzył dużo zdrowia i wytrzymałości z okazji Dnia Strażaka. Prezes OSP Przelewice podziękowania oraz wręczenie okolicznościowych wyróżnień wraz z Zastępcą Wójta Gminy Przelewice ,wyróżnienia rozpoczął od uczestników ćwiczeń 24 godzinnych                 

1.Medal okolicznościowy „Przyjaźń i Wytrzymałość „- Ćwiczenia 24 godziny otrzymują:

   Druhna Legieżyńska Daria

Druhna Litkowiec Agata

Druhna Kadłubek Weronika

Druhna Konecka Łucja

Druhna Walczak Natalia

Druhna Piwowarczyk Sandra

Druh Bielka Michał

Druh Lubecki Bartosz

Druh Lubecki Paweł

Druh Jędrzejewski Emil

Druh Niedziela Marcin

Druh Kadłubek Kacper

 2.Medal okolicznościowy „Wiedza i Moc „- Ćwiczenia 24 godziny otrzymują:

   Druh Woźniak Mateusz

Druh Woźniak Marcin

Druh Stasiaczyk Bogdan

Druh Nawój Tomasz

Druh Nawój Marcin

Druh Jarząb Dawid

Druh Cepa Piotr

Druh Cepa Grzegorz

Druh Dolina Ryszard

Druh Jonczak Leszek

Druh Bil Daniel

Druh Cynarski Adrian

 3.Medal okolicznościowy „Jestem bo chcę „- Ćwiczenia 24 godziny otrzymują:

   Druhna Duk Anna

Druhna Leszczyk Natalia

Druh Połczyński Mikołaj

Druh Skwarek Wojciech

 4.Za zwycięstwo w eliminacjach powiatowych  i udział w eliminacjach  Wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej wyróżniono :

Druhna Sołtysiak Natalia

  5.Za wspieranie i pomoc w działalności Ochotniczych Straży Pożarnych wyróżniono :

     Druhna Nawój Elżbieta

Druhna Mielczarska Irena

Druhna Gąsiorowska Henryka

Druhna Gąsiorowska Alicja

Druhna Frużyńska Anna

Druhna Łanczkowska Martyna

Druhna Gąsiorowska Nawój Ewa

Druh ks.kan.kapel.Dutko Roman

Pan Jan Prajzedanc

6.Za wzorową postawę i zaangażowanie w działalność OSP Przelewice wyróżniono upominkami :

Druhna Golasz Oliwia -apteczka plecakowa pierwszej pomocy

Druhna Harmoza Nikola -apteczka plecakowa pierwszej pomocy

Druh Bil Patryk- apteczka plecakowa pierwszej pomocy

Druhna Jałkiewicz Paulina- apteczka plecakowa pierwszej pomocy

Druh Woźniak Mateusz- apteczka plecakowa pierwszej pomocy+ wybijak do szyb

Druh Jałoszyński Krzysztof- apteczka plecakowa pierwszej pomocy

Druh Nawój Marcin- maseczka pierwszej pomocy+ wybijak do szyb

Druh Nawój Tomasz- maseczka pierwszej pomocy+ wybijak do szyb

Druh Bil Daniel – maseczka pierwszej pomocy+ wybijak do szyb

Druhna Stankiewicz Patrycja- wybijak do szyb

Druhna Kowalczyk Agata– wybijak do szyb

Druh Woźniak Marcin– maseczka pierwszej pomocy

Druh Miżyński Mariusz- wybijak do szyb

Druh Stasiaczyk Bogdan- wybijak do szyb

Druh Cepa Grzegorz- wybijak do szyb

Druh Ziarkowski Tomasz- wybijak do szyb

Druh Pokorski Bogdan- wybijak do szyb

Druh Niedziela Marcin- wybijak do szyb

Druh Głodowski Paweł- wybijak do szyb

Druh Kustosz Mieczysław- wybijak do szyb

7.Za współpracę między Jednostkami wyróżniono :

 OSP Płońsko

OSP Kluki

  8.Za wysługę lat przyznano odznakę :

 Druh Łuk Andrzej- 45 /oraz  prezent

Druh Wójtowicz Janusz – 25

Druh Skrobisz Marcin -20

Druh Bil Daniel – 15

Druh Lubecki Bartosz -10

Druh Kubecki Paweł -10

Druh Niedziela marcin-10

Druh Głodowski Paweł-10

Druhna Nawój Elżbieta -10

Druhna Milczarska Irena -10

Druhna Frużyńska Anna -10

 9.Za wieloletnią pracę na rzecz OSP Przelewice wyróżniono :

   Druh Frużyński Mirosław który do OSP Przelewice wstąpił w 1990 r. od samego początku zajmował się samochodami pożarniczymi ,przede wszystkim samochodem który otrzymaliśmy z KW PSP w Szczecinie.Samochód oficjalnie został przekazany  podczas oddania nowo wybudowanej Remizy OSP Przelewice , był to samochód Policyjny do rozpędzania zamieszek i protestów robotników  ,Jelcz Hydromik 10000 litrów wody z autopompą Wołgi. Przez wiele lat jako gospodarz Remizy i kierowca prowadzący wykazał się solidną pracą ,za to wszystko Zarząd i Strażacy serdecznie mu podziękowali. Jest to Strażak godny do naśladowania.

 10.Sprzęt do działań w ramach KSRG otrzymują :

  Prezes OSP Przelewice Druh Henryk Nawój jako Strażak Ratownik działający w ramach KSRG oznajmił wycofanie się z działalności w ramach KSRG i cały swój sprzęt osobistego wyposażenia Strażaka  Ratownika przekazał Dowódcy Kobiecej Drużyny Pożarniczej Druhnie  Duk Annie.Kolejny sprzęt osobistego wyposażenia otrzymała nowo nominowana Druhna Legieżyńska Emilia która jest nadzieją do działań w ramach KSRG. Pozostała jeszcze jedna wybijająca się Druhna to Szagańska Malwina.

Głos zabierają goście :

Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Kustosza Olgierda

Wicestarosta  Bartłomieja Królikowskiego

Zastępca Wójta Kupisz Zbigniew

Przewodniczącego Rady Gminy w Przelewicach Mariana Świderskiego

Ks.Kan.Kapelan Dutko Roman

Sołtys Sołectwa Przelewice i Radny Gminy Przelewice Krzysztof Margiel

Sekretarz O P Z OSP RP w Pyrzycach Druhna Ewa Gąsiorowska Nawój

Dowódca uroczystości Druh Marcin Nawój kończąc uroczystość  zaprosił wszystkich na poczęstunek.