ICEO

Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe na Wsi  (ICEO)
działające przy OSP Przelewice

 

Projekt „Internetowe centra edukacyjno – oświatowe na wsi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, Priorytet 2, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1a

unia_iceo

Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe pełni rolę ośrodka edukacyjno-społeczno-kulturalnego adresowanego do społeczności lokalnych i stwarzające im możliwość rozwoju.Działanie Centrum w oparciu o realizowany Projekt  trwało od lutego do września 2008r. Obecnie działalnośc ICEO kontynuowana jest przez OSP przez pięć lat do 30 września 2013r.

Oferujemy następujące usługi:
•    bezpłatny dostęp do usług teleinformatycznych,
•    bogate zasoby edukacyjne – biblioteka multimedialna,
•    wyszukiwanie w sieci Internet interesujacych danych, informacji, publikacji
•    bezpłatne szkolenia z ratownictwa medycznego.

 

 

Dodaj komentarz