Historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Przelewicach została założona 1 listopada 1948 r. Wniosek o zarejestrowanie złożono dnia 30.03.1958r. z inicjatywy druhów: Okupski Stanisław, Janusz Jan, Bruchajzer Jerzy, Chrzanowski Józef, Morawski Sylwester, Halarewicz Bronisław, Reszkowski Czesław, Surma Stanisław, Prajzedanc Mieczysław, Zemsta Jan, Ogon Andrzej, Niecko Ryszard, Romanowski Jan, Kalinowski Benedykt, Reszkowski Stefan, Niewiadomski Erich, Furmański Zygmunt, Halarewicz Antoni, Piekarski Henryk, Kotarski Bogdan.

Pierwszym komendantem był Druh Okupski Stanisław. Pierwsze pomieszczenia remizy znajdowały się na prywatnych posesjach mieszkańców Przelewic.

Obecna remiza, składająca się z trzech boksów została wybudowana w 1991 roku.

OSP Przelewice została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w dniu 28.04.1995r.

26.03.1996 r. podłączono remizę do selektywnego systemu alarmowania o pożarach i wypadkach drogowych .

Ochotnicza Straż Pożarna w Przelewicach została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego jako stowarzyszenie dnia 23.04.2002 r. o nr 0000108807 .

OSP Przelewice tworzą: Pluton Ratowniczo-Gaśniczy, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze : chłopcy i dziewczęta, Kobieca Drużyna Pożarnicza, Komisja do Spraw Młodzieży oraz Zarząd.

Dodaj komentarz